სხდომები

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და სხვათა წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2023 წლის 29 მარტს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგის  განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე  საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის ,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და სხვათა წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1639).