სხდომები

დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი:
  • განიხილავს: