სხდომები

დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:30
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს:

  2023 წლის 11 მაისს 12:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1585,1590).