სხდომები

დავით გუგეშაშვილი და დავით ჩაჩუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2023 წლის 7 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა  საქმეზე "დავით გუგეშაშვილი და დავით ჩაჩუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1703).