სხდომები

გიორგი ფუტკარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2023  წლის 15 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე გიორგი ფუტკარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1597).