სხდომები

ლევან ყანდორელაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2023 წლის 30 ივნისს 12:00 საათზესაქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ლევან ყანდორელაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ  (1735).