სხდომები

ააიპ „ერთობა 2013“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2023 წლის 27 ივლისს  12:00 საათზე  საქართველოს  საკონსტიტუციო  სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  ა(ა)იპ ,,ერთობა 2013" საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ(რეგისტრაციის ნომერი N1462).