სხდომები

საქართველოს პარლამენტის წევრების: ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის, მამუკა მდინარაძის და სხვების (სულ 80 წევრი) კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე

  • თარიღი:
  • დრო: 11:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: პლენუმი

2023 წლის 4 ოქტომბერს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი არსებითად განიხილავს კონსტიტუციურ წარდგინებას საქართველოს პარლამენტის წევრების: ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის, მამუკა მდინარაძის და სხვების (სულ 80 წევრი)  საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე. (რეგისტრაციის  N1797)