სხდომები

ციცი ჭელიძე, სოფიკო ჯიჭონია, ანა გაგუა, მარიამ შათირიშვილი, სოფიკო თვალაბეიშვილი, თამარ სტეფანიშვილი და მარიამ ბარსონიძე საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2023 წლის 27 ოქტომბერს  12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ციცი ჭელიძე, სოფიკო ჯიჭონია, ანა გაგუა, მარიამ შათირიშვილი, სოფიკო თვალაბეიშვილი, თამარ სტეფანიშვილი და მარიამ ბარსონიძე საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ  (რეგისტრაციის N1432).