სხდომები

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2021 წლის 24 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა, საქმეზე "ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ". (რეგისტრაციის №1424, 1490)