სხდომები

გოგი გვიდიანი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2024 წლის 13 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვა საქმეზე გოგი გვიდიანი  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1671).