სხდომები

გიგა ჭელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2024 წლის 18 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე გიგა ჭელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1474).