სხდომები

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2024 წლის 19 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი  საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1773).