სხდომები

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი საქართველოს მთავროის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2024 წლის 5 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე "სოციალური სამართლიანობის ცენტრი საქართველოს მთავროის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის  N1694).