სხდომები

მარიამ გოგვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2024 წლის 13 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "მარიამ გოგვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1664).