სხდომები

ეკატერინე ჩერქეზიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 16:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2021 წლის 28 მაისს 16:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომის გაგრძელება საქმეზე, "ეკატერინე ჩერქეზიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის №1442).