სხდომები

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: პლენუმი

2021 წლის 2 სექტემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა საქმეზე "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1636)