სხდომები

მამუკა ტოლიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: განმწესრიგებელი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2021 წლის 13  ოქტომბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე , " მოსარჩელე - მამუკა ტოლიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".(რეგისტრაციის N1513).