სხდომები

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 12:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2021 წლის 15 დეკემბერს, 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებით განხილვის სხდომა საქმეებზე „ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის  წინააღმდეგ“. (რეგისტრაციის N1424,1490)