სხდომები

ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 15:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2022 წლის 11 მაისს, 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა საქმეზე "ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის №1528)