სხდომები

არჩილ მორბედაძე და ამალია ბადალიანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 11:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: II კოლეგია

2022 წლის 13 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა საქმეზე "ამალია ბადალიანი და არჩილ მორბედაძე საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის №1559)