სხდომები

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • თარიღი:
  • დრო: 15:00
  • სხდომის ტიპი: არსებითი ზეპირი მოსმენით
  • განიხილავს: I კოლეგია

2022 წლის 20 მაისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეებზე ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1424,1490 )