სიახლეები

ა.წ. 15 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N694 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  15 აპრილს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N694   (მოსარჩელე -  ააიპ „ქართული ღია წრე“ დირექტორი ელენე ხეჩუაშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - საგადასახადო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-4 ნაწილი, 155-ე მუხლი, 269-ე მუხლის მე-6 ნაწილი) კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი სხდომა.