სიახლეები

3-8 დეკემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   3 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ივერია.ბიზ“-ის  კონსტიტუციური სარჩელი. 

 სარჩელის სრული ვერსია

2015 წლის   8  დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქეების დიმიტრი ლომიძის და ტარიელ ჩოჩიშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი.  

სარჩელის სრული ვერსია