სიახლეები

16-17 დეკემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   16 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე ჯამბულ გვიანიძის  კონსტიტუციური სარჩელი. 

სარჩელის სრული ვერსია

2015 წლის   16 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქეების კონსტანტინე ლაპარტყავას მალხაზ ნოზაძის და ირაკლი გიგოლაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი. 

სარჩელის სრული ვერსია

2015 წლის   17  დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე   გიორგი ქართველიშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი. 

სარჩელის სრული ვერსია

2015 წლის   17  დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე   გიორგი ქართველიშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი.  

სარჩელის სრული ვერსია