სიახლეები

4 - 22 მარტს შემოსული სარჩელები

2016 წლის 4 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   გივი შანიძის  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

2016 წლის 7 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქეების   გელა ტარიელაშვილის, გიორგი კვირიკაძის, ვლადიმერ გასპარიანის და სხვა  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

2016 წლის 14 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა ააიპ „ფრემას“  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

2016 წლის 15 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქეების   მერი გიორგაძის და ფიქრია მერაბიშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

2016 წლის 15 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს  კონსტიტუციური წარდგინება.

სარჩელის სრული ვერსია

2016 წლის 16 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს  კონსტიტუციური წარდგინება.

სარჩელის სრული ვერსია

2016 წლის 21 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   პაატა ქობულაძის  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

2016 წლის 22 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   ერასტი ჯაკობიას  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია