სიახლეები

18-25 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   18 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე კარლო გოგოტიშვილის კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

2015 წლის   20 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  ააიპ „მედიის განვითარების ფონდის“ კონსტიტუციური სარჩელი. 

სარჩელის სრული ვერსია

 2015 წლის   20 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  ააიპ „ქართული ღია წრე“ კონსტიტუციური სარჩელი. 

სარჩელის სრული ვერსია

2015 წლის   20 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე  ვასილ მარდალეიშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

2015 წლის   20 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე  ლაშა ბახუტაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

2015 წლის   25 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  საქართველოს სახალხო დამცველის  კონსტიტუციური სარჩელი. 

სარჩელის სრული ვერსია