ჟურნალის ანგარიში

ჟურნალის ანგარიში

საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის 3-წლიანი საქმიანობის მთავარი მიღწევებია:

  • ჟურნალის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მარეგულირებელი პოლიტიკა
  • ჟურნალის მკაფიოდ განსაზღვრული სტრუქტურა და მართვის პროცესში საბჭოს ჩართულობა
  • ჟურნალისადმი მაღალი ინტერესი, რაც უზრუნველყოფილია ხარისხიანი და აქტუალური ნაშრომების წარმოდგენით
  • ჟურნალის საერთაშორისო აღიარება ავტორიტეტული ბაზების და ინდექსირების ინსტიტუციების მიერ

ჟურნალის მიერ გადადგმული ნაბიჯების, არსებული პროცედურების და სამომავლო გეგმების შესახებ იხილეთ: 

საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის 2018-2021 წლის საქმიანობის ანგარიში