სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობა

მერაბ ტურავა

საბჭოს თავმჯდომარე - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის შედარებითი და ტრანსნაციონალური სისხლის სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი.


თეიმურაზ ტუღუში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.


გიორგი დგებუაძე

ჟურნალის რედაქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორი. 


ანა ფირცხალაშვილი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი და ვიცე რექტორი სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით.


ბესიკ ლოლაძე

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი.


ვახუშტი მენაბდე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.


გიორგი ჩხეიძე

„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (USAID/PROLoG) პროექტის ხელმძღვანელი. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI).


ეკჰარდ პახე

ვურცბურგის იულიუს მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი, დეკანი და საკონსტიტუციო სამართლის, საერთაშორისო საჯარო სამართლის, საერთაშორისო ეკონომიკის სამართლის და ეკონომიკის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებების თავმჯდომარე, გერმანია.


გიორგი მირიანაშვილი

ჟურნალის პარტნიორის, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, საჯარო მმართველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი.