ყოფილი მოსამართლეები

ავთანდილ დემეტრაშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

გაგრძელება

გია მეფარიშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ოთარ ბენიძე

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ავთანდილ აბაშიძე

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

იაკობ ფუტკარაძე

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ნიკოლოზ შაშკინი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ლამარა ჩორგოლაშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ზაურ ჯინჯოლავა

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ბესარინ ზოიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ბესიკ ლოლაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ჯონი ხეცურიანი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

გაგრძელება