ყოფილი მოსამართლეები

ავთანდილ დემეტრაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

გაგრძელება

გია მეფარიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ოთარ ბენიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ავთანდილ აბაშიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

იაკობ ფუტკარაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ნიკოლოზ შაშკინი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ლამარა ჩორგოლაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ზაურ ჯინჯოლავა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ბესარინ ზოიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ბესიკ ლოლაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ჯონი ხეცურიანი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

გაგრძელება