სხდომები

ალექსანდრე კობაიძე და მირანდა შალამბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 14 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "ალექსანდრე კობაიძე და მირანდა შალამბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1717).

გაგრძელება

მარიამ გოგვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 13 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "მარიამ გოგვაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1664).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 7ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის  N1630).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 6 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის  N1630).

გაგრძელება

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი საქართველოს მთავროის წინააღმდეგ

2024 წლის 5 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე "სოციალური სამართლიანობის ცენტრი საქართველოს მთავროის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის  N1694).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

2024 წლის 19 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი  საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1773).

გაგრძელება

გიგა ჭელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 18 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე გიგა ჭელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1474).

გაგრძელება

გიორგი გოცაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 4 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის  არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "გიორგი გოცაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1532)

გაგრძელება

ნიკოლოზ თომასიანი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

2024 წლის 29 მარტს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "ნიკოლოზ თომასიანი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1792)

გაგრძელება

ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 29 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1362)

გაგრძელება

შ.პ.ს "საინფორმაციო ცენტრების ქსელი" საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 28 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "შ.პ.ს "საინფორმაციო ცენტრების ქსელი" საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1801)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველის იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

2024 წლის 22 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვა საქმეზე  "საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1637).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველის იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

2024 წლის 21 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვა საქმეზე  "საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1637).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 15 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვა საქმეზე  "საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1753).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 14 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვა საქმეზე  "საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1753).

გაგრძელება

გოგი გვიდიანი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წინააღმდეგ

2024 წლის 13 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვა საქმეზე გოგი გვიდიანი  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1671).

გაგრძელება

ნიკოლოზ თომასიანი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

2024 წლის 1 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "ნიკოლოზ თომასიანი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1792)

გაგრძელება

შ.პ.ს "საინფორმაციო ცენტრების ქსელი" საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 29 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "შ.პ.ს "საინფორმაციო ცენტრების ქსელი" საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1801)

გაგრძელება

ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 28 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1362)

გაგრძელება

ვასილ ჟიჟიაშვილი, გიორგი ფუტკარაძე და დავით ჯაოშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ.

2024 წლის 23 თებერვალს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეებზე   ,,ვასილ ჟიჟიაშვილი,გიორგი ფუტკარაძე და დავით ჯაოშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ"(რეგისტრაციის  N1666  და  N1...

გაგრძელება