სხდომები

სარჩელები N1459 და N1491: საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2020 წლის 6 ივლისს 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა, საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1459 და №1491).

გაგრძელება

სარჩელები N1296 და N1396: მირზა გიგლემიანი და ლეონიდე მიქაბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2020 წლის 26 ივნისს 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა, საქმეზე „მირზა გიგლემიანი და ლეონიდე მიქაბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1296 და №1396).

გაგრძელება

სარჩელი N1453: შოთა ქობალია და ვასილ ჟიჟიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2020 წლის 25 ივნისს 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა, საქმეზე „შოთა ქობალია და ვასილ ჟიჟიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1453).

გაგრძელება

სარჩელი N1476: გიორგი გოცირიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2020 წლის 24 ივნისს 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა, საქმეზე „გიორგი გოცირიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1476).

გაგრძელება

სარჩელი N1455: გოგი გვიდიანი, ბადრი გვიდიანი, ბიძინა გვიდიანი და ჯამლათ გვიდიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2020 წლის 23 ივნისს 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა, საქმეზე „გოგი გვიდიანი, ბადრი გვიდიანი, ბიძინა გვიდიანი და ჯამლათ გვიდიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1455).

გაგრძელება

ნანა სეფაშვილი და ია რეხვიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

2020 წლის 28-29 იანვარს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე „ნანა სეფაშვილი და ია რეხვიაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ” (კონსტიტუციური სარჩელი №1404). მოსარჩელე მხარის პოზიციით, სადავო...

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის  4 დეკემბერს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა, საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1459). განსახილველ საქმეში სადავოდ გამხდარი ნორმები ადგენს საქართველოს...

გაგრძელება