სხდომები

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 24 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1542).

გაგრძელება

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 20 მაისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეებზე ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1424,1490 )

გაგრძელება

ლონდა თოლორაი და საქართველოს სახალხო დამცველისაქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 19 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე "ლონდა თოლორაია და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1673,1681).

გაგრძელება

ლონდა თოლორაი და საქართველოს სახალხო დამცველისაქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 19 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე "ლონდა თოლორაია და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1673,1681).

გაგრძელება

ლონდა თოლორაი და საქართველოს სახალხო დამცველისაქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 18 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე "ლონდა თოლორაია და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1673,1681).

გაგრძელება

არჩილ მორბედაძე და ამალია ბადალიანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 13 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა საქმეზე "ამალია ბადალიანი და არჩილ მორბედაძე საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის №1559)

გაგრძელება

ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 11 მაისს, 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა საქმეზე "ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის №1528)

გაგრძელება

ბექა ქებაძე და გიორგი ბეჟანიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 11 მაისს, 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე ბექა ქებაძე და გიორგი ბეჟანიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1582)

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 20 აპრილს 11:00 საათზე საქართველო საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა  საქმეზე გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1264)

გაგრძელება

ბექა ქებაძე და გიორგი ბეჟანიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 15 აპრილს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე "ბექა ქებაძე და გიორგი ბეჟაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ". (რეგისტრაციის N1582)

გაგრძელება

ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 14 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ". (რეგისტრაციის N1528)

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 17თებერვალს 12 საათზე გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის  სხდომა საქმეზე- გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის №1264)

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 16 თებერვალს 12 საათზე გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის  სხდომა საქმეზე- გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის №1264)

გაგრძელება

ბონდო თედორაძე, ანზორ გუბაევი, ხათუნა ბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 15 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ბონდო თედორაძე, ანზორ გუბაევი, ხათუნა ბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1511).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი და მერაბ მურადაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 11 თებერვალს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე მერაბ მურადაშვილი და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1591,1605)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი და მერაბ მურადაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 10 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე მერაბ მურადაშვილი და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1591,1605)

გაგრძელება

გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის  4 თებერვალს  11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1481).

გაგრძელება

ლევან დარსალია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 3 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ლევან დარსალია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1506).

გაგრძელება

გიორგი ლაშხი საქართველოს მთავრობის და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2021 წლის 16 დეკემბერს, 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებით განხილვის სხდომა საქმეზე „ გიორგი ლაშხი საქართველოს მთავრობის  წინააღმდეგ“. (რეგისტრაციის N1558)

გაგრძელება

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2021 წლის 15 დეკემბერს, 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებით განხილვის სხდომა საქმეებზე „ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის  წინააღმდეგ“. (რეგისტრაციის N1424,1490)

გაგრძელება