სხდომები

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

2022 წლის 6 დეკემბერს 12:00 საათზე გაიმართება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1606).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 25 ნოემბერს 12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1635)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 24 ნოემბერს 14:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1601)

გაგრძელება

„ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობა“, „სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო“, „საქართველოს რესპუბლიკურ პარტია“, „თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზია“, „საქართველოს ევროპულ დემოკრატები“, „ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობა“, „ეროვნულ-დემოკრატიულ მოძრაობა“, „აპრიორი“, „სამართალდამცავთა რეფორმების ცენტრი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 24 ნოემბერს 12:00 საათზე გაიმართება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა  საქმეზე  „ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობა“,  „სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო“,   „საქართველოს რესპუბლიკურ პარტია“,  &...

გაგრძელება

გიორგი გოროშიძე და ინდიკო აბაშიძე საქართველოს პარლამენტის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 17 ნოემბერს 12:00 საათზე  გაიმართება  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლს პირველი კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე გიორგი გოროშიძე და ინდიკო აბაშიძე საქართველოს პარლამენტის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს და საქართველოს განათლე...

გაგრძელება

ბაჩანა შენგელია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 4 ნოემბერს 12:00 საათზე გაიმართება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეს ბაჩანა შენგელია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1524)

გაგრძელება

ირაკლი მაჭუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 3 ნოემბერს 12:00 საათზე  გაიმართება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე ირაკლი მაჭუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1583).

გაგრძელება

ვახტანგი მიმინოშვილი, ინვერი ჩოკორაია და ჯემალი მარკოზია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

2022 წლის 12 ოქტომბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ვახტანგ მიმინოშვილი, ინვერი ჩოკორაია და ჯემალ მარკოზია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.(რეგისტრაციის N1547)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 29 სექტემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე - საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1627)

გაგრძელება

მარინე კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 1 ივლისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე -  მარინე კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.(რეგისტრაციის N1618)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ

2022 წლის 23 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ. (რეგისტრაცია 1545)

გაგრძელება

გიორგი მიქელაძე საქართველოს მთავრობის და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022  წლის 22  ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - გიორგი მიქელაძე  საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის  წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1564).

გაგრძელება

გიორგი მიქელაძე საქართველოს მთავრობის და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022  წლის 21  ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - გიორგი მიქელაძე  საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის  წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1564).

გაგრძელება

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 17 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - ლაშა ჯანიბეგაშვილი  საქართველოს  პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1424,1490).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ

2022 წლის 16 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1676).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ

2022 წლის 15 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1676).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ

2022 წლის 8 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ. (რეგისტრაცია 1545)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ

2022 წლის 27 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებით განხილვა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1545)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 25 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1542).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 24 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1542).

გაგრძელება