სიახლეები

გიორგი პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით აშშ-ში გაემგზავრა

დღეს, 14 ნოემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა. გიორგი პაპუაშვილი დაესწრება ევროპისა და ამერიკის სასამართლოთა ქსელის საერთაშორისო კონფერენციას. საერთაშორისო კონფერენციის გარდა, 14-21 ნოემბერს, ვიზიტის ფარგლებში, ვაშინგტო...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმწესრიგებელი სხდომის საოქმო ჩანაწერი საქმეზე „ შპს „ტელეკომპანია საქართველო" საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2015 წლის 13 ნოემბერს არსებითად განსახილველად მიღებულ იქნა შპს „ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელი (სარჩელის რეგისტაციის N681) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლომ ასევე დააკმაყოფილა მოსარჩელის შუამდგომლო...

გაგრძელება

„შპს ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს განმწესრიგებელი სხდომა, ზეპირი მოსმენით, „შპს ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად (სარჩელის რეგისტრაციის N681). აღნიშნულ საქმეზე მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს საქართველოს...

გაგრძელება

ა.წ. 11 ნოემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  11 ნოემბერს  12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 681 -ე (მოსარჩელე -  შპს „ტელეკომპანია საქართველო“;  მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი  -  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 271-ე მუხლი,...

გაგრძელება

2015 წლის 9 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე ნანა ფარჩუკაშვილის კონსტიტუციური სარჩელი

2015 წლის   9  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე ნანა ფარჩუკაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი სარჩელის სრული ვერსია

გაგრძელება

6 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   6  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   შპს „ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელი.  სარჩელის სრული ვერსია 2015 წლის   6 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე...

გაგრძელება

2015 წლის 4 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა შპს „იუ-სი-ჯი გრინ ფაუერის“ კონსტიტუციური სარჩელი.

2015 წლის   4  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   შპს „იუ-სი-ჯი გრინ ფაუერის“  კონსტიტუციური სარჩელი.   სარჩელის სრული ვერსია

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, უპასუხოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის - დავით უსუფაშვილისა და რამდენიმე სხვა მაღალი თანამდებობის პირის განცხადებებს, რომლებიც ეფუძნებოდა ფაქტობრივად მცდარ და გადაუმოწმებელ ინფორმაციას. საკონსტიტუციო სასამართლომ საოქმო ჩანაწერი...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო იზიარებს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის, ქალბატონი მანანა კობახიძის მიერ 2015 წლის 5 ნოემბერს სხვადასხვა მედიასაშუალებებში გაკეთებულ შეფასებას, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ონისე მებონია და ვახტანგ მასურაშვილი საქ...

გაგრძელება

26-27 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   26 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე ზურაბ ნონიაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია  2015 წლის   27  ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე ვახტა...

გაგრძელება

26-30 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   26 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის და შპს „ტელეკომპანია საქართველოს“  კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია 2015 წლის   30  ოქტომბერს საქართველ...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საოქმო ჩანაწერი საქმეზე „შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის და „შპს ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დღეს, 2 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის საოქმო ჩანაწერით არსებითად განსახილველად იქნა მიღებული  „შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის და „შპს ტელეკომპანია საქართველო“-ს კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N675) საქართველოს პარლამენტის წი...

გაგრძელება