სიახლეები

ა.წ. 3 აგვისტოს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ. 3 აგვისტოს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N768(მოსარჩელეები - პარლამენტის წევრები: დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, როლანდ ახალაია და სხვა; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი - „საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ ორგანული კანონის მე-5 მუხლის...

გაგრძელება

ა.წ. 4 აგვისტოს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე„ ერასტი ჯაკობია პარლამენტის წინააღმდეგ“ (739) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  4 აგვისტოს 11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „ერასტი ჯაკობია პარლამენტის წინააღმდეგ“ (739)  გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა. აღნიშნულ საქმეზე  დავის საგანია  „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 158-ე მუხლის შენიშვნის მეორე...

გაგრძელება

ა.წ. 5 აგვისტოს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გიორგი ქართველიშვილი პარლამენტის წინააღმდეგ“ (704) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა.

ა.წ.  5 აგვისტოს 10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გიორგი ქართველიშვილი პარლამენტის წინააღმდეგ“ (704)  გაიმართება არსებითი განხილვის   სხდომა. აღნიშნულ საქმეზე  დავის საგანია  „პატიმრობის კოდექსის“ მე-172 მუხ...

გაგრძელება

ა.წ. 5 აგვისტოს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „ნათია იმნაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (595) გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ.  5 აგვისტოს 17:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „ნათია იმნაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (#595)  გამოცხადდება გადაწყვეტილება. აღნიშნულ საქმეზე  დავის საგანია  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 99-ე მუხლი, 79-ე...

გაგრძელება

მოსამართლეების: ქეთევან ერემაძის, მაია კოპალეიშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის განცხადება ე.წ კაბელების სარჩელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით

პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრის, ბ-ნი მამუკა მდინარაძის და მოსამართლე მერაბ ტურავას მიერ მედიით გამოთქმული იქნა ვარაუდი, რომ ე.წ. კაბელების საქმეზე ბრალდებული პირების კონსტიტუციური სარჩელის რეგისტრაცია შესაძლოა განხორციელებულიყო კანონის მოთხოვნათა დარღვევით. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რო...

გაგრძელება

მოსამართლეების: ქეთევან ერემაძის, მაია კოპალეიშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის განცხადება

გულდასაწყვეტი და გაუგებარი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა ნაწილის მიერ გაკეთებული განცხადება კონკრეტული სარჩელების პოლიტიკური ნიშნით გამორჩევასთან დაკავშირებით. სასამართლოსთვის უცხო არ არის მოსამართლეთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა, რაც ხშირად სასამართლოს გადაწყვეტილებებშიც ასახულა. თუმც...

გაგრძელება

საზაფხულო სკოლა 2016 დაიწყო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ილიაუნის სამართლის სკოლასთან ერთად 24 ივლისიდან 4 აგვისტოს ჩათვლით, ევროკავშირის პროექტის - “საკონსტიტუციო სასამართლოს მხარდაჭერა“ და „USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამა კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI/PROLoG) –...

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა #740 და #764 კონსტიტუციურ სარჩელებზე

ა.წ. 22 ივლისს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეებზე „გიორგი უგულავა პარლამენტის წინააღმდეგ“ (740) და „ნუგზარ კაიშაური, დავით წიფურია, გიზო ღლონტი, გიორგი ლობჟანიძე, არჩილ ალავიძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (764) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა. აღნი...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ სასამართლოში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სასამართლოსა და ზოგიერთ მოსამართლეზე განხორციელებული ზეწოლის მცდელობასთან დაკავშირებით. ასევე გამოთქვა მზადყოფნა, შეხვედროდა ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, რათა გაეცნო მათთვის დეტალები...

გაგრძელება

21 ივლისს 13:00 საათზე გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ. 21 ივლისს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გრიგოლ სანდუხაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (729) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა. აღნიშნულ საქმეზე დავის საგანია „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანო...

გაგრძელება

გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, როლანდ ახალაია, გიორგი ბარამიძე და სხვები, სულ 42 დეპუტატი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2016 წლის 20 ივლისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი,  როლანდ ახალაია, გიორგი ბარამიძე და სხვები, სულ 42 დეპუტატი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. მოსარჩელეები სადავოდ ხდიდნენ...

გაგრძელება

ა.წ. 19 ივლისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე„ომარ ჯორბენაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (658) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა.

ა.წ.  19 ივლისს 15:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „ომარ ჯორბენაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (658) გაიმართება  განმწესრიგებელი  სხდომა. აღნიშნულ საქმეზე  დავის საგანია  „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპ...

გაგრძელება