სიახლეები

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე დაესწრო შეხვედრას სასამართლო აქტების გამოქვეყნებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკანონმდებლო რეგულირების საკითხზე

2021 წლის 15 და 16 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ და სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ქსოვრელმა მონაწილეობა მიიღეს სამუშაო შეხვედრაში, რომელსაც ორგანიზება გაუწია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) შვედ...

გაგრძელება

საზაფხულო სკოლა „კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი“

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს მიერ თანადაფინანსებული პროექტის „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ და USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (USAID/PROLoG) ფინანსური მონაწილეობით იწვე...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს №1565, №1568 და №1569 კონსტიტუციურ სარჩელებს

2021 წლის 10 და 11 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, თამარ კორძაია და ელენე ხოშტარია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1565, №1568, №1569).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს №1434 და №1466 კონსტიტუციურ სარჩელებს

2021 წლის 9 ივნისს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა, საქმეზე „ოთარ მარშავა და მიხეილ ნოზაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1434 და №1466).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს საქმეს „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384)

2021 წლის 27 და 28 მაისს, 11 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384).

გაგრძელება

საზაფხულო სკოლა - „სამართლიანი სასამართლოს უფლება: მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ინსტიტუციური გარანტიები“ - დახურვის ცერემონია

დღეს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ მონაწილეობა საკონსტიტუციო სასამართლოს, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ვოშბორნის უნივერსიტეტის (აშშ) ერთობლივი საზაფხულო სკოლის - „სამართლიანი სასამართლოს უფლება: მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ინსტიტ...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ დააკმაყოფილა №1298 და №1313 კონსტიტუციური სარჩელები

2021 წლის 23 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ დააკმაყოფილა №1298 და №1313 კონსტიტუციური სარჩელები („თამაზ მეჭიაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს №1565, №1568 და №1569 კონსტიტუციურ სარჩელებს

2021 წლის 22 აპრილს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, თამარ კორძაია და ელენე ხოშტარია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1565, №1568, №1569).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს №1400 კონსტიტუციურ სარჩელს

2021 წლის 20 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ემზარ კვიციანი, ეთერ ჩხეტიანი-ანსიანი, მაია ანსიანი და იაგორ ანსიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1400).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს საქმეს „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384)

2021 წლის 14 აპრილს, 11 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არსებითად განსახილველად მიიღო №1400 და №1565,1568,1569 კონსტიტუციური სარჩელები

2021 წლის 5 აპრილს გაიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა, ზეპირი მოსმენის გარეშე, იმსჯელა №1400, №1565,1568,1569 და №1581 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითად განსახილველად მიღების საკითხზე და 2021 წლის 5 აპრილის №3/4/1400 და...

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 8 აპრილს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1472).

გაგრძელება