სიახლეები

27 მაისს შემოსული სარჩელი

2016 წლის 16 მაისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა ააიპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია

გაგრძელება

საზაფხულო სკოლა 2016 - კონსტიტუციურ და ადამიანის უფლებათა სამართალში იწყება

იწვევს იურიდიული ფაკულტეტის  ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს  საზაფხულო სკოლის  შესარჩევ  კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.   საზაფხულო სკოლის სასწავლო პროგრამამოიცავს შემდეგ თემებს: სასამართლო კონტროლის სხვადასხვა მოდელები;  ს...

გაგრძელება

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები „თავისუფალი საქართველო“ და „ახალი მემარჯვენეები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2016 წლის 23 მაისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები „თავისუფალი საქართველო“ და „ახალი მემარჯვენეები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N591). მოსარჩელეები სადავოდ ხდიდნ...

გაგრძელება

ა.წ. 23 მაისს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 591-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ. 23  მაისს  14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 591-ე    (მოსარჩელე -  პ/გ თავისუფალი საქართველო პ/გ ახალი მემარჯვენეები; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი - საარჩევნო კოდექსის 51-ე მუხლის მე-4 პუნქტი და მე-5 პუნქტი) კონსტიტუციურ სარჩელ...

გაგრძელება

19 აპრილს - 19 მაისს შემოსული სარჩელები

2016 წლის 19 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   ალადინ მამედოვის  კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია   2016 წლის 26 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქეების   ეკატერინე აღდგომელაშვილის, ლინა ღვ...

გაგრძელება

ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომისია გამოთქვამს წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ დაპირების მიუხედავად საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებები არ გადაეგზავ

ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) თანამომხსენებლებმა საქართველოში ბორის სილევიჩმა (ლატვია, SOC) და კერსტინ ლუნდგრენმა (შვედეთი, ALDE) გამოთქვეს წუხილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის  შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებების ნაჩქარევად,  საბოლოო მოსმენით მიღების  შეს...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (#740)

დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს N740 კონსტიტუციური სარჩელის „საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ არსებითად განსახილველად მიღების საკითხს. მოსარჩელე მხარე ითხოვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსისა და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცეს...

გაგრძელება

ა.წ. 19 მაისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N740) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  19 მაისს  10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N740)  გაიმართება  განმწესრიგებელი სხდომა. აღნიშნულ საქმეზე  დავის საგანია  სისხლის სამართლის კოდექსის 150-ე, 182-ე, 194-ე,...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საჭიროდ მიიჩნევს, გამოეხმაუროს  „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს  ორგანულ კანონში განხორცილებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით გამართული მწვავე დისკუსიის ფარგლებში აღმასრულებელი ხელისუფლების, საქართველოს პარლამენტისა&nb...

გაგრძელება

„სს „ტელენეტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

ა.წ.  18 მაისს  12:30 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე  „სს „ტელენეტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N667) გაიმართება არსებითი განხილვა. აღნიშნულ საქმეზე  დავის საგანია საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტ...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება # 614 და #616 საკონსტიტუციო სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ.  18 მაისს  15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება შემდეგი კონსტიტუციური  სარჩელების არსებითი განხილვა: მოსარჩელე -  „გიგა ბარათაშვილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ“ (N614)  და  „კარინე შახპაროიანი  &n...

გაგრძელება

ა.წ. 17 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N635 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  17 მაისს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე  „შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“, შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“, შპს „ლოგოს პრესი“ და ირინა რუხაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N635) გაიმართება არსები...

გაგრძელება