სიახლეები

გიორგი გოცაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2024 წლის 4 აპრილს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „გიორგი გოცაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (№1532 კონსტიტუციური სარჩელი).

გაგრძელება

„ნიკოლოზ თომასიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“ (№1792 კონსტიტუციური სარჩელი).

2024 წლის 29 მარტს, 14:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ნიკოლოზ თომასიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“ (№1792 კონსტიტუციური სარჩელი).

გაგრძელება

„ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1362).

2024 წლის 29 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1362).

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „„შპს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2024 წლის 28 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „„შპს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1801).

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა №1637 კონსტიტუციურ სარჩელზე

2024 წლის 21 და 22 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“ (№1637 კონსტიტუციური სარჩელი).

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1753)

2024 წლის 14 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1753).

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „გოგი გვიდიანი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1671)

2024 წლის 13 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „გოგი გვიდიანი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1671).

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა №1792 კონსტიტუციურ სარჩელზე

2024 წლის პირველ მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ნიკოლოზ თომასიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“ (№1792 კონსტიტუციური სარჩელი).

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „„შპს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2024 წლის 29 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „„შპს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1801).

გაგრძელება

„ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1362).

2024 წლის 28 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ანა დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1362).

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ვასილ ჟიჟიაშვილი, გიორგი ფუტკარაძე და დავით ჯაოშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ“

2024 წლის 22 თებერვალს, 13:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ვასილ ჟიჟიაშვილი, გიორგი ფუტკარაძე და დავით ჯაოშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1666 და №1769).

გაგრძელება

შეხვედრა მსოფლიო იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ შეხვედრა გამართა მსოფლიო იურისტთა ასოციაციის (WJA) აღმასრულებელ დირექტორთან და მსოფლიო სამართლის ორგანიზაციის (WLF) საერთაშორისო და ინსტიტუციური განვითარების ხელმძღვანელთან.    

გაგრძელება