სიახლეები

ა.წ. 22 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 667 -ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 22 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 667 -ე (მოსარჩელე - სააქციო საზოგადოება „ტელენტი“ დირ. დავით  შონია; მოპასუხე - საქ. პარლამენტი; დავის საგანი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 202...

გაგრძელება

ა.წ. 22 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N642 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ. 22 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N642 კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  ლალი ლაზარაშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 70-ე...

გაგრძელება

16-17 დეკემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   16 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე ჯამბულ გვიანიძის  კონსტიტუციური სარჩელი.  სარჩელის სრული ვერსია   2015 წლის   16 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქეების კონსტანტინ...

გაგრძელება

ა.წ. 17 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N625,640 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ.  17 დეკემბერს   10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N625,640 კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა (მოსარჩელეები -  საქართველოს სახალხო დამცველი; გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, გიორგი გოცირიძე, თათია ქინქლაძე, გიორგი ჩი...

გაგრძელება

3-8 დეკემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   3 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ივერია.ბიზ“-ის  კონსტიტუციური სარჩელი.   სარჩელის სრული ვერსია 2015 წლის   8  დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სას...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო  აღნიშნავს, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერისა და სხვა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებები, სამწუხაროდ, შეიცავს ფაქტობრივად მცდარ ინფორმაციას და პოლიტიკურად მოტივირებულ კრ...

გაგრძელება

ა.წ. 3 დეკემბერს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N596 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  3 დეკემბერს   11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N596 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  ნათია ყიფიანი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქ...

გაგრძელება

18-25 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   18 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე კარლო გოგოტიშვილის კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია   2015 წლის   20 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  ააიპ „მედიის განვითარების ფონ...

გაგრძელება

გიორგი პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე დღეს, 27 ნოემბერს სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა დიდ ბრიტანეთში. გიორგი პაპუაშვილი გაერთიანებული სამეფოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, ლორდ დევიდ ნიუბერგერს შეხვდება. ვიზიტი დაგეგმილია გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტშიც, სადაც საქართველოს საკონსტიტუ...

გაგრძელება

ლევან გვათუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2015 წლის 25 ნოემბერს არსებითად განსახილველად მიიღო საქართველოს მოქალაქე ლევან გვათუას კონსტიტუციური სარჩელი (სარჩელის რეგისტაციის N682) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. სადავო ნორმის, „ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“ საქართველოს კანონი...

გაგრძელება

ა.წ. 25 ნოემბერს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N623 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  25 ნოემბერს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N623 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  შპს სადაზღვევო კომპანია „უნისონი“;  მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი  -   სამოქალა...

გაგრძელება

ა.წ. 25 ნოემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 663 -ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 25 ნოემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 663 -ე (მოსარჩელე - თამარ თანდაშვილი; მოპასუხე - საქართველოს მთავრობა; დავის საგანი - „ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ&ldq...

გაგრძელება