სიახლეები

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს საქმეს „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 7 აპრილს, 12 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1441).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო მეორე კოლეგია არსებითად განიხილავს საქმეს „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩე

2021 წლის პირველ აპრილს, 11 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ნიკოლოზ აკოფოვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 31 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ნიკოლოზ აკოფოვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1444).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებითად განიხილავს №1464 კონსტიტუციურ სარჩელს

2021 წლის 11 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „მიხეილ ხაინდრავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1464).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ეკატერინე ჩერქეზიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 5 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ეკატერინე ჩერქეზიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1442).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ანი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ"

2021 წლის 4 მარტს, 12 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გააგრძელებს არსებით განხილვას საქმეზე „ანი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1423).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მონაწილეობა მიიღო ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონფერენციის XIII კონგრესში

2021 წლის 24-25 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ მონაწილეობა მიიღო ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონფერენციის XVIII კონგრესში. ღონისძიება დისტანციური ფორმატით გაიმართა, რომელსაც ორგანიზება ჩეხეთის რესპუბლიკის საკონსტიტუციო სასამართლომ გაუწია.

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს საქმეს „დიმიტრი ღონღაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 25 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „დიმიტრი ღონღაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1377).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ"

2021 წლის 24 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (კონსტიტუციური სარჩელები №1424 და №1490).

გაგრძელება

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია 100 წლისაა

1921 წლის 21 თებერვალს დამფუძნებელმა კრებამ ერთხმად მიიღო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია - დოკუმენტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი ისტორიულ-პოლიტიკური და სამართლებრივი მნიშვნელობის მატარებელია.

გაგრძელება

საქართველოს პირველი კონსტიტუციის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლო კონფერენციას გამართავს

1921 წლის 21 თებერვალს დამფუძნებელმა კრებამ ერთხმად მიიღო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია - დოკუმენტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი ისტორიულ-პოლიტიკური და სამართლებრივი მნიშვნელობის მატარებელია.

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება №1505, №1515, №1516 და №1529 კონსტიტუციურ სარჩელებზე

2021 წლის 11 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1505, №1515, №1516 და №1529 კონსტიტუციური სარჩელები („პაატა დიასამიძე, გიორგი ჩიტიძე, ედუარდ მარიკაშვილი და ლიკა საჯაია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება