სიახლეები

არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „მარინე კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1618).

2022 წლის 1 ივლისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „მარინე კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1618).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა განსახილველად მიიღო №1711 კონსტიტუციური სარჩელი

2022 წლის 24 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა განსახილველად მიიღო №1711 კონსტიტუციური სარჩელი („საქართველოს მთავრობა საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დააკმაყოფილა №1341 და №1660 კონსტიტუციური წარდგინებები

2022 წლის 24 ივნისს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დააკმაყოფილა №1341 და №1660კონსტიტუციური წარდგინებები (თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინებები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-200 მუხლის მე-6 ნაწილის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობის თაობ...

გაგრძელება

ავსტრიის რესპუბლიკის ელჩის ვიზიტი საკონსტიტუციო სასამართლოში

დღეს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ავსტრიის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში ტომას მიულმანი სტუმრობდა, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ უმასპინძლა.

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ“ (№1545 კონსტიტუციური სარჩელი)

2022 წლის 23 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1545).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „გიორგი მიქელაძე საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“

2022 წლის 21-22 ივნისს 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე- „გიორგი მიქელაძე საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (№1564 კონსტიტუციური სარჩელი).

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა N1464 კონსტიტუციური სარჩელი

2022 წლის 17 ივნისს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა N1464 კონსტიტუციური სარჩელი („მიხეილ ხაინდრავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა N1377 კონსტიტუციური სარჩელი

2022 წლის 17 ივნისს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა N1377 კონსტიტუციური სარჩელი („დიმიტრი ღონღაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა N1472 კონსტიტუციური სარჩელი

2022 წლის 17 ივნისს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა N1472 კონსტიტუციური სარჩელი („ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ"

2022 წლის 17 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითად განიხილვის სხდომა საქმეზე „ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (კონსტიტუციური სარჩელები №1424 და №1490).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1676)

2022 წლის 15 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1676).

გაგრძელება