სიახლეები

ვასილ როინიშვილის ფიცის დადების ცერემონია

დღეს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახლად განწესებული მოსამართლე ვასილ როინიშვილის ფიცის დადების ცერემონია გაიმართა. „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-9 მუხლის მიხედვით, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის უფლებამოსილება იწყება მის მ...

გაგრძელება

გამოქვეყნდა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ სპეციალური გამოცემა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა საერთაშორისო რეფერირებადი გამოცემის - „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ სპეციალური ნომერი, რომელიც ეძღვნება საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციურსამართლებრივ რეგულირებასა და ასეთ სიტუაციაში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს. კორონავირუსი...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მიიღო განჩინება საქმეზე „ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2020 წლის 4 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მიიღო განჩინება საქმეზე „ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები – №1265 და №1318). სადავო ნორმა ადგენდა სასჯელის სახით ხუთიდან რვა წლამდე თავისუფლების...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა №1404 კონსტიტუციური სარჩელი

2020 წლის 4 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა №1404 კონსტიტუციური სარჩელი („ნანა სეფაშვილი და ია რეხვიაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“). საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმები ადგენდა ელექტრონული პირა...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებითად განიხილავს საქმეს „მიხეილ სამნიძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1499).

2020 წლის 20 მაისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „მიხეილ სამნიძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1499). განსახილველ საქმეში სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება 21:00 საათი...

გაგრძელება

გამოქვეყნდა ქართველი და გერმანელი მკვლევარების ერთობლივი კრებული: “ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და კონსტიტუციური სტანდარტები“

გამოქვეყნდა ქართველი და გერმანელი მკვლევარების ერთობლივი კრებული ინგლისურ ენაზე: “ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და კონსტიტუციური სტანდარტები“, რომელიც საზაფხულო სკოლის - "ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და კონსტიტუციური სტანდარტები” - გამოყენებულ მასალას ეფუძნება. ღონი...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ სამართალწარმოების მონაწილეების ელექტრონული პორტალი აამოქმედა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის იანვარიდან დაიწყო საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ელექტრონული სისტემის გამოყენება. 2020 წლის აპრილიდან, ტესტირების რეჟიმში ამოქმედდა სისტემის გარე მომხმარებლების (მოსარჩელე/მოპასუხე მხარის და მათი წარმომადგენლების) ელექტრონული პორტალი. დღეიდან ამ პორტა...

გაგრძელება

არსებითი განხილვის ონლაინ ტრანსლირება საქმეზე ,,გიორგი ჭაუჭიძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1498)

კორონავირუსის (covid-19) პანდემიის მიერ შექმნილი განსაკუთრებული მდგომარეობის გამო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2020 წლის 15 მაისს, 12:00 სთ-ზე, სასამართლო სხდომის საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით, მოახდენს არსებითი განხილვის ონლაინ ტრანსლირებას საქმეზე ,,გიორგი ჭაუჭიძე საქართველოს მთავრობის წ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებითად განიხილავს საქმეს „გიორგი ჭაუჭიძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი№1498).

2020 წლის 15 მაისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „გიორგი ჭაუჭიძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1498). განსახილველ საქმეში სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება მარნეულისა...

გაგრძელება

ხვიჩა კიკილაშვილის ფიცის დადების ცერემონია

დღეს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახლად განწესებული მოსამართლე ხვიჩა კიკილაშვილის ფიცის დადების ცერემონია გაიმართა. ღონისძიებას დაესწრო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე, ასევე სასამართლოს აპარატის თანამშრომლები და მედიის წარმომადგენლები. „საქართველოს...

გაგრძელება

კონკურსი საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის სპეციალური გამოცემისთვის

„საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი“ აცხადებს სტატიათა კონკურსს და იწვევს სამართლის სფეროში მომუშავე მეცნიერებს, მკვლევარებს და ექსპერტებს სამეცნიერო ნამუშევრების (სტატიების) 2020 წლის სპეციალურ გამოცემაში გამოსაქვეყნებლად, რომელიც მიეძღვნება საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ინფორმაცია 2019 წელს საქართველოში კონსტიტუციური კანონიერების შესახებ

დღეს, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოს გაუგზავნა ინფორმაცია საქართველოში კონსტიტუციური კანონიერების შესახებ, რომელიც ვრცლად მიმოიხილავს სასამართლოს მიერ 2019 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებებს, საკონსტიტუციო სამართალ...

გაგრძელება