სიახლეები

2022 წლის შემაჯამებელი მიღება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართა წლის შემაჯამებელი მიღება, რომლის ფარგლებშიც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ წარადგინა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2022 წელს გაწეული სამუშაოს ანგარიში. ღონისძიებას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, მთავრობის წევრები,...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა №1559 კონსტიტუციური სარჩელი

2022 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1559 კონსტიტუციური სარჩელი („არჩილ მორბედაძე და ამალია ბადალიანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო განჩინება საქმეზე „ირაკლი მაჭუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2022 წლის 23 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა მიიღო განჩინება საქმეზე „ირაკლი მაჭუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1583).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა №813 კონსტიტუციური სარჩელი

2022 წლის 22 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დააკმაყოფილა №813 კონსტიტუციური სარჩელი („ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

„საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1601)

2022 წლის 23 დეკემბერს, 14:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1601).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა №1676 კონსტიტუციური სარჩელი („საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“)

განსახილველ საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმები განსაზღვრავდა №3 და №6 პენიტენციურ დაწესებულებებში მსჯავრდებულთა საკანში განთავსების წესს, რომლის თანახმად, მსჯავრდებული, ზოგადი წესის საფუძველზე, თავსდება ერთ ან ორადგილიან საკანში.

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებითად განიხილავს საქმეს „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1572)

2022 წლის 22 დეკემბერს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1572).

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა №1566 კონსტიტუციურ სარჩელზე

2022 წლის 21 დეკემბერს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ზაური შერმაზანაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1566).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მონაწილეობა მიიღო კონსტიტუციური სამართლის მე-11 მსოფლიო კონგრესში

2022 წლის 5-9 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ, სასამართლოს სამდივნოს უფროს გიორგი ლომთაძესთან ერთად, მონაწილეობა მიიღო კონსტიტუციური სამართლის მე-11 მსოფლიო კონგრესში. ღონისძიება „კონსტიტუციური სამართლის საერთაშორისო ასოციაციისა (IACL)” და იოჰან...

გაგრძელება

სტუდენტებთან შეხვედრა ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის ფარგლებში

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოდგილე მანანა კობახიძემ მონაწილეობა მიიღი სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის ფარგლებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. შეხვედრას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამ...

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

2022 წლის 8 დეკემბერს 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (№1684 კონსტიტუციური სარჩელი).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

2022 წლის 6 და 7 დეკემბერს 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (№1606 კონსტიტუციური სარჩელი).

გაგრძელება