სიახლეები

საზაფხულო სკოლა - „სამართლიანი სასამართლოს უფლება: მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ინსტიტუციური გარანტიები“ - დახურვის ცერემონია

დღეს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ მონაწილეობა საკონსტიტუციო სასამართლოს, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ვოშბორნის უნივერსიტეტის (აშშ) ერთობლივი საზაფხულო სკოლის - „სამართლიანი სასამართლოს უფლება: მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ინსტიტ...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ დააკმაყოფილა №1298 და №1313 კონსტიტუციური სარჩელები

2021 წლის 23 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ დააკმაყოფილა №1298 და №1313 კონსტიტუციური სარჩელები („თამაზ მეჭიაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს №1565, №1568 და №1569 კონსტიტუციურ სარჩელებს

2021 წლის 22 აპრილს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, თამარ კორძაია და ელენე ხოშტარია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1565, №1568, №1569).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს №1400 კონსტიტუციურ სარჩელს

2021 წლის 20 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ემზარ კვიციანი, ეთერ ჩხეტიანი-ანსიანი, მაია ანსიანი და იაგორ ანსიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1400).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს საქმეს „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384)

2021 წლის 14 აპრილს, 11 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არსებითად განსახილველად მიიღო №1400 და №1565,1568,1569 კონსტიტუციური სარჩელები

2021 წლის 5 აპრილს გაიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის განმწესრიგებელი სხდომა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა, ზეპირი მოსმენის გარეშე, იმსჯელა №1400, №1565,1568,1569 და №1581 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითად განსახილველად მიღების საკითხზე და 2021 წლის 5 აპრილის №3/4/1400 და...

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 8 აპრილს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ნიკოლოზ ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1472).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს საქმეს „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 7 აპრილს, 12 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1441).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო მეორე კოლეგია არსებითად განიხილავს საქმეს „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩე

2021 წლის პირველ აპრილს, 11 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ედუარდ მარიკაშვილი და ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1384).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ნიკოლოზ აკოფოვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 31 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ნიკოლოზ აკოფოვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1444).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებითად განიხილავს №1464 კონსტიტუციურ სარჩელს

2021 წლის 11 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „მიხეილ ხაინდრავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1464).

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „ეკატერინე ჩერქეზიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2021 წლის 5 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ეკატერინე ჩერქეზიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1442).

გაგრძელება