სიახლეები

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა №1337 კონსტიტუციური სარჩელი („ხათუნა წოწორია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“)

2020 წლის 29 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1337 კონსტიტუციური სარჩელი („ხათუნა წოწორია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1276 კონსტიტუციური სარჩელი („გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“)

2020 წლის 25 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1276 კონსტიტუციური სარჩელი („გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №877 კონსტიტუციური სარჩელი

2020 წლის 25 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №877 კონსტიტუციური სარჩელი („შპს ალტა“, „შპს ოქეი“, „შპს ზუმერი ჯორჯია“, „შპს ჯორჯიან მობაილ იმპორტი“ და „შპს სმაილი“ საქართველოს პარლამენტ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1312 კონსტიტუციური სარჩელი

2020 წლის 18 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1312 კონსტიტუციური სარჩელი („კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1380 კონსტიტუციური სარჩელი

2020 წლის 18 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1380 კონსტიტუციური სარჩელი („ფატმან კვარაცხელია და კახა ეხვაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს №1505, №1515, №1516 და №1529 კონსტიტუციურ სარჩელებს

2020 წლის 17 დეკემბერს, 12:00 სთ-ზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია არსებითად განიხილავს საქმეს „პატა დიასამიძე, გიორგი ჩიტიძე, ედუარდ მარიკაშვილი და ლიკა საჯაია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინაღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1505, №1515, №15...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო განჩინება საქმეზე ,,გიორგი გოცირიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”

2020 წლის 11 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ მიიღო განჩინება საქმეზე „გიორგი გოცირიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1476).   საკონსტიტუციო სასამართლომ ძალადაკარგულად ცნო სადავო ნორმა, რომელიც ადგენდა ადმინისტრაციულ-ს...

გაგრძელება

გამოქვეყნდა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ მორიგი ნომერი

გამოქვეყნდა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ მორიგი ნომერი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ მორიგი ნომერი, რომელიც მკითხველს სთავაზობს საინტერესო და აქტუალურ ნაშრომებს როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ავტორებისგან. ქარ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დაკმაყოფილა №1475 კონსტიტუციური სარჩელი

2020 წლის 12 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1475 კონსტიტუციური სარჩელი („შპს „ბექანასი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“). საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმა სათანადო ლიცენზიის გარეშე წიაღით სარგებლობისათვის სანქციის ერთ-ერთ ს...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1526 კონსტიტუციური სარჩელი

2020 წლის 25 სექტემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1526 კონსტიტუციური სარჩელი („ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი პოლიტიკური ცენტრი“, ჰერმან საბო, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და ანა ჩიქოვანისაქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ&ldquo...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ დააკმაყოფილა №1473 კონსტიტუციური სარჩელი

2020 წლის 25 სექტემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ დააკმაყოფილა №1473 კონსტიტუციური სარჩელი („ნიკანორ მელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

„ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი პოლიტიკური ცენტრი“, ჰერმან საბო, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და ანა ჩიქოვანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2020 წლის 2 სექტემბერს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი პოლიტიკური ცენტრი“, ჰერმან საბო, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და ანა ჩიქოვანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“...

გაგრძელება