სიახლეები

საკონსტიტუციო სასამართლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გულწრფელად ულოცავს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში, პირადად ელჩ კელი დეგნანსა და სრულიად ამერიკელ ხალხს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეს. ამერიკელი ერის ისტორია საწყისი მომენტიდანვე შთაგონების წყაროა მსოფლიოს ყველა ქვეყნისთვი...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს სახალხო დამცველის კონსტიტუციურ სარჩელს

2020 წლის 6 ივლისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (№1459 და №1491 კონსტიტუციური სარჩელები). განსახილველ საქმეში სადავოდ გამხდარი ნორმები ადგენს საქართვ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე აირჩია

დღეს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სხდომა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციაზე არჩეული იქნა მერაბ ტურავა. ფარული კენჭისყრის დროს მერაბ ტურავას კანდიდატურას მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ხუთმა წევრმა. საქართველ...

გაგრძელება

განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „შოთა ქობალია და ვასილ ჟიჟიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1453)

2020 წლის 25 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „შოთა ქობალია და ვასილ ჟიჟიაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1453).

გაგრძელება

განმწესრიგებელი სხდომა №1476 კონსტიტუციური სარჩელზე

2020 წლის 24 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა, საქმეზე „გიორგი გოცირიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1476).

გაგრძელება

განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „გოგი გვიდიანი, ბადრი გვიდიანი, ბიძინა გვიდიანი და ჯამლათ გვიდიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1455)

2020 წლის 23 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „გოგი გვიდიანი, ბადრი გვიდიანი, ბიძინა გვიდიანი და ჯამლათ გვიდიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1455).

გაგრძელება

ვასილ როინიშვილის ფიცის დადების ცერემონია

დღეს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახლად განწესებული მოსამართლე ვასილ როინიშვილის ფიცის დადების ცერემონია გაიმართა. „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-9 მუხლის მიხედვით, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის უფლებამოსილება იწყება მის მ...

გაგრძელება

გამოქვეყნდა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ სპეციალური გამოცემა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა საერთაშორისო რეფერირებადი გამოცემის - „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ სპეციალური ნომერი, რომელიც ეძღვნება საგანგებო მდგომარეობის კონსტიტუციურსამართლებრივ რეგულირებასა და ასეთ სიტუაციაში ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს. კორონავირუსი...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მიიღო განჩინება საქმეზე „ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2020 წლის 4 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მიიღო განჩინება საქმეზე „ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები – №1265 და №1318). სადავო ნორმა ადგენდა სასჯელის სახით ხუთიდან რვა წლამდე თავისუფლების...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა №1404 კონსტიტუციური სარჩელი

2020 წლის 4 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა №1404 კონსტიტუციური სარჩელი („ნანა სეფაშვილი და ია რეხვიაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“). საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმები ადგენდა ელექტრონული პირა...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებითად განიხილავს საქმეს „მიხეილ სამნიძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1499).

2020 წლის 20 მაისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „მიხეილ სამნიძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1499). განსახილველ საქმეში სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, საგანგებო მდგომარეობის ვადით იკრძალება 21:00 საათი...

გაგრძელება

გამოქვეყნდა ქართველი და გერმანელი მკვლევარების ერთობლივი კრებული: “ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და კონსტიტუციური სტანდარტები“

გამოქვეყნდა ქართველი და გერმანელი მკვლევარების ერთობლივი კრებული ინგლისურ ენაზე: “ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და კონსტიტუციური სტანდარტები“, რომელიც საზაფხულო სკოლის - "ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და კონსტიტუციური სტანდარტები” - გამოყენებულ მასალას ეფუძნება. ღონი...

გაგრძელება