სიახლეები

„საქართველოს სახალხო დამცველი და მერაბ მურადაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ“

2022 წლის 10 და 11 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „საქართველოს სახალხო დამცველი და მერაბ მურადაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ“ (№1591 და №1605 კონსტიტუციური სარჩელები).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ვიზიტი გერმანიაში

2022 წლის 7 თებერვალს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, ქ. კარლსრუეში, ფედერალურ საკონსტიტუციო სასამართლოს სტუმრობდა. ვიზიტის ფარგლებში მერაბ ტურავამ შეხვედრა გამართა გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდო...

გაგრძელება

ინფორმაცია №1673 კონსტიტუციურ სარჩელზე

მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, გაავრცელოს ინფორმაცია საქმეზე „ლონდა თოლორაია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1673).  

გაგრძელება

2022 წლის 4 თებერვალს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2022 წლის 4 თებერვალს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1481).   დავის საგანს წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186...

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა, საქმეზე „ლევან დარსალია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2022 წლის 3 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა, საქმეზე „ლევან დარსალია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1506). დავის საგანს წარმოადგენს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 180-ე...

გაგრძელება

შეხვედრა ,,სამართლის უზენაესობის პროგრამის” წარმომადგენლებთან

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ შეხვედრა გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს ,,სამართლის უზენაესობის პროგრამის (Rule of Law Program)” წარმომადგენლებთან.

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა №1320 კონსტიტუციური სარჩელი

2021 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1320 კონსტიტუციური სარჩელი („ელგა მაისურაძე, ირმა გინტური და ლერი თოდაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1478 კონსტიტუციური წარდგინება

2021 წლის 28 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს №1478 კონსტიტუციური წარდგინება. საქმეზე სადავოდ იყო გამხდარი ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული საკითხი. რიგი სადავო ნორმები ადგენდა ბრალდებულის ვალდებულებას, ილაპარაკოს მ...

გაგრძელება

გამოქვეყნდა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ სპეციალური გამოცემა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალის“ სპეციალური გამოცემა, რომელიც საქართველოს პირველი კონსტიტუციის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება და აერთიანებს საინტერესო ნაშრომებს როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ავტორებისგან.

გაგრძელება

ფორუმი „ ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის ტრანსფორმაცია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით“.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ და სასამართლოს წევრებმა: მანანა კობახიძემ, გიორგი კვერენჩხილაძემ და გიორგი თევდორაშვილმა მონაწილეობა მიიღეს სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრის მიერ განხორციელებულ ფორუმში „ ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის ტრანსფორმაცია საქართველოს საკონს...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა №1499 კონსტიტუციური სარჩელი

2021 წლის 16 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა №1499 კონსტიტუციური სარჩელი („მიხეილ სამნიძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება