სიახლეები

„სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1355 და №1389)

2019 წლის 7 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“  (რეგისტრაციის №1355 და №1389).

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდის“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ კონსტიტუციური სარჩელები

2019 წლის 7 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №693 და №857 კონსტიტუციური სარჩელები („ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“). მ...

გაგრძელება

„სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1355 და №1389)

2019 წლის 7 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“  (რეგისტრაციის №1355 და №1389). განსახილველ საქმეში სადავოდ გამხდარი ნ...

გაგრძელება

საზაფხულო სკოლა - კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო იწვევს იურიდიული ფაკულტეტის  ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს საზაფხულო სკოლის  შესარჩევ  კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო იწვევს იურიდიული ფაკულტეტის  ბაკალავრიატისა...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები ბელორუსის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიწვევით მინსკში გაემგზავრნენ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები გიორგი კვერენჩხილაძე და თამაზ ცაბუტაშვილი სამუშაო ვიზიტით მინსკში იმყოფებიან. ისინი ბელორუსის საკონსტიტუციო სასამართლოს 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ. ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე - &q...

გაგრძელება

გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 28 მაისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა №704 კონსტიტუციური სარჩელი („გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“). საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ მსჯ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა რემზი შარაძის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

2019 წლის 28 მაისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ დააკმაყოფილა №867 კონსტიტუციური სარჩელი („რემზი შარაძე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“). სადავო ნორმა ადგენდა აღსრულების პროცესში, ორ აუქციონზე ქონების  რეალიზაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მესამ...

გაგრძელება

ა(ა) იპ ,,ახალგაზრდა ადვოკატები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 28 მაისს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ა(ა)იპ „ახალგაზრდა ადვოკატები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1344). სადავო ნორმები განსაზღვრავს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომას  ე...

გაგრძელება

კონსტანტინე ჩაჩანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 27 მაისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „კონსტანტინე ჩაჩანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1367). სადავო ნორმა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად აცხადებს წვრილმან ხულიგნობას, რაც გულისხმობს საზოგ...

გაგრძელება

ლევან ალაფიშვილი საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 24 მაისს, 13:30 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „ლევან ალაფიშვილი საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“(კონსტიტუციური სარჩელი №1343). სადავო ნორმები აწესრიგებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერი...

გაგრძელება

ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის“ და შპს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №1358)

2019 წლის 23 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის“ და შპს „ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის პრაქტიკა ვენეციის კომისიის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების კრებულში მოექცა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2018 წელს მიღებული გადაწყვეტილებები ვენეციის კომისიის („ევროპული კომისია დემოკრატიის მეშვეობით“) პერიოდული გამოცემის ყურადღების ქვეშ მოექცა. ვენეციის კომისიის გამოცემა (e-Bulletin on Constitutional Case-Law) აერთიანებს ევროპის კონტინენტზე და მის...

გაგრძელება