სიახლეები

საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბესიკ ქათამაძის, დავით მჟავანაძის და ილია მალაზონიას კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 4 ივლისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა №1271 კონსტიტუციური სარჩელი („ბესიკ ქათამაძე, დავით მჟავანაძე და ილია მალაზონია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“). მოსარჩელეები ასაჩივრებდნენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქე ზურაბ სვანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 13 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება საქმის, „საქართველოს მოქალაქე ზურაბ სვანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №879) არსებითი განხილვა. სადავო ნორმის თანახმად, თუ დადგენილი წესით სამჯერ ჩატარებული აუქციონი (...

გაგრძელება

ნანა წულაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 11 ივნისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ნანა წულაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1251). სადავო ნორმების მიხედვით, პირის მოსამართლედ დანიშვნის წინაპირობას წარმოადგენს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის...

გაგრძელება

„სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1355 და №1389)

2019 წლის 7 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“  (რეგისტრაციის №1355 და №1389).

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდის“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ კონსტიტუციური სარჩელები

2019 წლის 7 ივნისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №693 და №857 კონსტიტუციური სარჩელები („ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“). მ...

გაგრძელება

„სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1355 და №1389)

2019 წლის 7 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „სამსონ თამარიანი, მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მერაბ მიქელაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“  (რეგისტრაციის №1355 და №1389). განსახილველ საქმეში სადავოდ გამხდარი ნ...

გაგრძელება

საზაფხულო სკოლა - კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო იწვევს იურიდიული ფაკულტეტის  ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს საზაფხულო სკოლის  შესარჩევ  კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო იწვევს იურიდიული ფაკულტეტის  ბაკალავრიატისა...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები ბელორუსის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიწვევით მინსკში გაემგზავრნენ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები გიორგი კვერენჩხილაძე და თამაზ ცაბუტაშვილი სამუშაო ვიზიტით მინსკში იმყოფებიან. ისინი ბელორუსის საკონსტიტუციო სასამართლოს 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ. ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე - &q...

გაგრძელება

გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 28 მაისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა №704 კონსტიტუციური სარჩელი („გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“). საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ მსჯ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა რემზი შარაძის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ

2019 წლის 28 მაისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ დააკმაყოფილა №867 კონსტიტუციური სარჩელი („რემზი შარაძე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“). სადავო ნორმა ადგენდა აღსრულების პროცესში, ორ აუქციონზე ქონების  რეალიზაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მესამ...

გაგრძელება

ა(ა) იპ ,,ახალგაზრდა ადვოკატები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 28 მაისს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „ა(ა)იპ „ახალგაზრდა ადვოკატები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1344). სადავო ნორმები განსაზღვრავს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომას  ე...

გაგრძელება

კონსტანტინე ჩაჩანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 27 მაისს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „კონსტანტინე ჩაჩანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1367). სადავო ნორმა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად აცხადებს წვრილმან ხულიგნობას, რაც გულისხმობს საზოგ...

გაგრძელება