სიახლეები

„ააიპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334)

2019 წლის 28 თებერვალს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ააიპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1334). სადავო ნორმის შესაბამისად, მო...

გაგრძელება

ზაზა თავაძე სამუშაო ვიზიტით მადრიდში გაემგზავრა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე სამუშაო ვიზიტით ესპანეთის სამეფოში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოს სამართლის კონგრესში. ღონისძიებას 2019 წელს მადრიდი მასპინძლობს.     რიგით 26-ე კონგრესს ორგანიზებას უწევს “მსოფლიო იურისტთა ასოციაც...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გურამ იმნაძე და მარიამ ბეგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 13 თებერვალს, 11:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - გურამ იმნაძე და მარიამ ბეგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1306). სადავო ნორმა განსაზღვრავს სპეციალური სა...

გაგრძელება

განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე აკაკი თოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1288 და №1309)

2019 წლის 12 თებერვალს, 11 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საქმის, „საქართველოს მოქალაქე აკაკი თოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, განმწესრიგებელი სხდომა (№1288 და №1309 კონსტიტუციური სარჩელები). გასაჩივრებული ნორმა აწესრიგებს საქართველოს საერთო სასამა...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ინფორმაცია 2018 წელს საქართველოში კონსტიტუციური კანონიერების შესახებ

დღეს, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოს გაუგზავნა ინფორმაცია საქართველოში კონსტიტუციური კანონიერების შესახებ, რომელიც ვრცლად მიმოიხილავს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, საკონსტიტუციო სამართალწარმოების...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამუშაო შეხვედრა ბორჯომში

ბორჯომში მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის, არასამთავრობო, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, მედიისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის ფარგლებში დაგეგმილია 2018 წელს საქართველოში კონსტიტუციური კანონიე...

გაგრძელება

განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები – ელგა მაისურაძე, ირმა გინტური და ლერი თოდაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1320)

2019 წლის 11 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები – ელგა მაისურაძე, ირმა გინტური და ლერი თოდაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1320). მოსარჩელე მხარე ა...

გაგრძელება

2019 წლის 7 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2019 წლის 7 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქებურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1276). გასაჩივრებული ნორმები ადგენს ჩხრეკის ჩატარების მიზანსა და საფუ...

გაგრძელება

განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1360).

2019 წლის 6 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1360). სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სადავოდ გამხდარი ნორმა შეკრებისა და მანიფესტაციი...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქე ვასილ საგანელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელი №1237)

2019 წლის 5 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ვასილ საგანელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1237). მოსარჩელე არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს საქართველოს სისხლის სამართლის საპრო...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაციის ვიზიტი სტრასბურგში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე და სასამართლოს წევრი ევა გოცირიძე  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიწვევით სტრასბურგში გაემგზავრნენ. ზაზა თავაძე და ევა გოცირიძე მონაწილეობენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამუშაო წლის გახსნასთან დაკავშირებულ ღო...

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და სხვები (სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 23 იანვარს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საქმის „საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და სხვები (სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ არსებითი...

გაგრძელება