სიახლეები

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საკონსტიტუციო სასამართლო საჭიროდ თვლის, გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება ბოლო დღეებში საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა საბინაო უზრუნველყოფის საკითხთან დაკავშირებით გამოთქმული არაერთი მოსაზრების გამო, რომელთა შორის, სამწუხაროდ, იყო ისეთებიც, რომლებიც შეურაცხყოფს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მის...

გაგრძელება

გიორგი პაპუაშვილის ვიზიტი ბრიუსელში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფებოდა. ევროკავშირის დედაქალაქში გიორგი პაპუაშვილმა შეხვედრები გამართა  ევროკომისიის, ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს მაღალი თანამდებობის პირებთან.   შეხვედრები შედგა ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტთან, ფრ...

გაგრძელება

2016 წლის 28 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე გიორგი უგულავას კონსტიტუციური სარჩელი

2016 წლის 28 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე  გიორგი უგულავას  კონსტიტუციური სარჩელი სარჩელის სრული ვერსია

გაგრძელება

„საქართველოს მოქალაქეები - ილია ლეჟავა და ლევან როსტომაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2016 წლის 19 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - ილია ლეჟავა და ლევან როსტომაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N565). ხსენებულ საქმეზე მოსარჩელეები სადავოდ ხდიდნენ საქართველოს შრომის კოდექსის მე-14 მუხლის...

გაგრძელება

31 მარტს - 11 აპრილს შემოსული სარჩელები

2016 წლის 31 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   კახაბერ კოღუაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია   2016 წლის 5 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   ირაკლი ღვამბერიას  კონსტიტუციური...

გაგრძელება

პრეს რელიზი №695 და №702 კონსტიტუციურ სარჩელებზე

დღეს, 18 აპრილს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება ვასილ მარდალეიშვილის (რეგისტრაციის №695), კონსტანტინე ლაბარტყავას, მალხაზ ნოზაძის და ირაკლი გიგოლაშვილის (რეგისტრაციის №702) კონსტიტუციური სარჩელების განმწესრიგებელი სხდომა მათი არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად....

გაგრძელება

ა.წ. 18 აპრილს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება N631-ე კონსტიტუციურ სარჩელთან დაკავშირებით

ა.წ. 18  აპრილს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება N631-ე კონსტიტუციურ სარჩელთან  (მოსარჩელე -  თეიმურაზ ჯანაშია, გიული ალასანია; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი - „სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის“ 151-ე მუხ...

გაგრძელება

ა.წ. 19 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 716-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ.  19   აპრილს  12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა  716-ე (მოსარჩელე -  ზურაბ სანიკიძე; მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი  -  „საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპ...

გაგრძელება

საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - თეიმურაზ ჯანაშია და გიული ალასანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2016 წლის 18 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - თეიმურაზ ჯანაშია და გიული ალასანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. მოსარჩელეები სადავოდ ხდიდნენ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი ნაწილის პირველი...

გაგრძელება

ა.წ. 18 აპრილს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N695 და N702 კონსტიტუციური სარჩელების განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  18 აპრილს  15:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N695   (მოსარჩელე -  ვასილ მარდალეიშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველ...

გაგრძელება

# 625 და #640 კონსტიტუციურ სარჩელებზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ. 14  აპრილს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება შემდეგ კონსტიტუციურ სარჩელებზე: “საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (დავის საგანი - „ელექტრონული კომუნიკაციების  შესახებ“  საქართველოს...

გაგრძელება

„საქართველოს მოქალაქეები - სალომე ქინქლაძე, ნინო კვეტენაძე, ნინო ოდიშარია, დაჩი ჯანელიძე, თამარ ხითარიშვილი და სალომე სებისკვერაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2016 წლის 14 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა სალომე ქინქლაძის, ნინო კვეტენაძის, ნინო ოდიშარიას, დაჩი ჯანელიძის, თამარ ხითარიშვილისა და სალომე სებისკვერაძის კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის №588) და არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საა...

გაგრძელება