სიახლეები

ა.წ. 24 ნოემბერს 16:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N642 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  24 ნოემბერს  16:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N642 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  ლალი ლაზარაშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი -  „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ო...

გაგრძელება

განმწესრიგებელი სხდომა #682 კონსტიტუციურ სარჩელზე

17 ნოემბერს 13:30 სთ-ზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე "საქართველოს მოქალაქე ლევან გვათუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ". დავის საგანია „ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის „ბ&ldqu...

გაგრძელება

13-16 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   13  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   რუსთავის საქალაქო სასამართლოს   კონსტიტუციური წარდგინება.  2015 წლის   16  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   საქართველოს უზენაესი&nb...

გაგრძელება

2015 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე ტარიელ ფოცხვერიას კონსტიტუციური სარჩელი.

2015 წლის   16 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე ტარიელ ფოცხვერიას კონსტიტუციური სარჩელი.   სარჩელის სრული ვერსია

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება „შპს ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით

შპს „ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად გამართული განმწესრიგებელი სხდომის ფარგლებში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ იმსჯელა მოპასუხე მხარის, საქართველოს პარლამენტის მიერ დაყენებულ შუამდგომლობებზ...

გაგრძელება

გიორგი პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით აშშ-ში გაემგზავრა

დღეს, 14 ნოემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა. გიორგი პაპუაშვილი დაესწრება ევროპისა და ამერიკის სასამართლოთა ქსელის საერთაშორისო კონფერენციას. საერთაშორისო კონფერენციის გარდა, 14-21 ნოემბერს, ვიზიტის ფარგლებში, ვაშინგტო...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმწესრიგებელი სხდომის საოქმო ჩანაწერი საქმეზე „ შპს „ტელეკომპანია საქართველო" საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2015 წლის 13 ნოემბერს არსებითად განსახილველად მიღებულ იქნა შპს „ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელი (სარჩელის რეგისტაციის N681) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლომ ასევე დააკმაყოფილა მოსარჩელის შუამდგომლო...

გაგრძელება

„შპს ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს განმწესრიგებელი სხდომა, ზეპირი მოსმენით, „შპს ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად (სარჩელის რეგისტრაციის N681). აღნიშნულ საქმეზე მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს საქართველოს...

გაგრძელება

ა.წ. 11 ნოემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  11 ნოემბერს  12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 681 -ე (მოსარჩელე -  შპს „ტელეკომპანია საქართველო“;  მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი  -  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 271-ე მუხლი,...

გაგრძელება

2015 წლის 9 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე ნანა ფარჩუკაშვილის კონსტიტუციური სარჩელი

2015 წლის   9  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე ნანა ფარჩუკაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი სარჩელის სრული ვერსია

გაგრძელება

6 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   6  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   შპს „ტელეკომპანია საქართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელი.  სარჩელის სრული ვერსია 2015 წლის   6 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე...

გაგრძელება

2015 წლის 4 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა შპს „იუ-სი-ჯი გრინ ფაუერის“ კონსტიტუციური სარჩელი.

2015 წლის   4  ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   შპს „იუ-სი-ჯი გრინ ფაუერის“  კონსტიტუციური სარჩელი.   სარჩელის სრული ვერსია

გაგრძელება