სიახლეები

საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის წესები

2016 წლის 14 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს სახალხო დამცველის (კონსტიტუციური სარჩელი N625) და საქართველოს მოქალაქეების გიორგი ბურჯანაძის, ლიკა საჯაიას, გიორგი გოცირიძის, თათია ქინქლაძის, გიორგი ჩიტიძის, ლაშა ტუღუშის, ზვიად ქორიძის, ააიპ „ფონდი ღია საზოგად...

გაგრძელება

ა.წ. 15 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N694 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  15 აპრილს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N694   (მოსარჩელე -  ააიპ „ქართული ღია წრე“ დირექტორი ელენე ხეჩუაშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - საგადასახადო კოდექსის 69-ე მუხლ...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეების - მთვარისა კევლიშვილის, ნაზი დოთიაშვილისა და მარინა გლოველის კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

დღეს, 13 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს მოქალაქეების - მთვარისა კევლიშვილის, ნაზი დოთიაშვილისა და მარინა გლოველის კონსტიტუციური სარჩელის (რეგისტრაციის №717) არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად მიმდინარეობს განმწესრიგებელი სხდომა. მოსარჩელე მხარე არაკო...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს №633 და №634 კონსტიტუციურ წარდგინებებზე

2016 წლის 13 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე: „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობის თაობაზე და საქართველოს უზენა...

გაგრძელება

ა.წ. 14 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N667 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 14 აპრილს 12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება N667  (მოსარჩელე -  სააქციო საზოგადოება „ტელენეტი“; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 202-ე მუხლის მ...

გაგრძელება

„შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ და „შპს ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დღეს, 12 აპრილს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე: „შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ და „შპს ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის ნომერი №678 და №719). მოსარჩელე მხარე არაკონს...

გაგრძელება

ა.წ. 13 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 717-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ.  13 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა  717-ე (მოსარჩელე -  მთვარისა კევლიშვილი,ნაზი დოთიაშვილი, მარინა გლოველი;  მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი  -  „საერთო სასამართლოების შესახე...

გაგრძელება

ა.წ. 12 აპრილს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N678 და N719 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა.

ა.წ.  12 აპრილს  10:30 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N678   (მოსარჩელე -  შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“, შპს „ტელეკომპანია საქართველო“; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - ს...

გაგრძელება

გიორგი პაპუაშვილი ევროპარლამენტის წევრებს შეხვდა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი  ევროპარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს, პაველ სვობოდას შეხვდა. შეხვედრაზე იმყოფებოდა ევროპარლამენტის მწვანეთა პარტიის წევრი  ჰაიდი ჰაუტალა. მხარეებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებებზე ისაუბრეს, რომლ...

გაგრძელება

კონკურსი ჟურნალისტებისთვის

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „საკონსტიტუციო სასამართლოს მხარდაჭერა” აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტებისთვის. კონკურსი ცხადდება მედიის ყველა ტიპის ჟურნალისტებისთვის: ტელევიზია, რადიო, ბეჭვდითი და ელექტრონული მედია. კონკურსის მიზანი...

გაგრძელება

4 - 22 მარტს შემოსული სარჩელები

2016 წლის 4 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   გივი შანიძის  კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია   2016 წლის 7 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქეების   გელა ტარიელაშვილის, გიორგი კვირიკაძის, ვლა...

გაგრძელება

შავი ზღვისა და ბალტიისპირეთის რეგიონის ქვეყნების საკონსტიტუციო სასამართლოების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაციის განცხადება

შავი ზღვისა და ბალტიისპირეთის რეგიონის ქვეყნების საკონსტიტუციო სასამართლოების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაცია (BBCJ) ეხმაურება ვენეციის კომისის მიერ გაკეთებულ განცხადებას და გამოხატავს შეშფოთებას პოლონეთის საკონსტიტუციო ტრიბუნალის მუშაობის შეზღუდვასთან, საქართველოსა და თურქეთის საკონსტიტუციო...

გაგრძელება