სიახლეები

ვენეციის კომისიის განცხადება წევრი სახელმწიფოების საკონსტიტუციო სასამართლოების საქმიანობაში ჩარევის შესახებ

ვენეციის კომისიამ 106-ე პლენარულ სესიაზე (11-12 მარტი, 2016) განიხილა რამდენიმე შემთხვევა წევრი სახელმწიფოების საკონსტიტუციო სასამართლოების საქმიანობაში ჩარევის შესახებ.  განცხადებაში საქართველოსთან მიმართებით ნათქვამია, რომ კომისია შეშფოთებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების მოწოდებებით საქართვ...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი კეკენაძე, ნინო კვეტენაძე და ბესიკი გვენეტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად არ მიიღო საქართველოს მოქალაქეების - გიორგი კეკენაძის, ნინო კვეტენაძის და ბესიკი გვენეტაძის კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N618) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.  კონსტიტუციური სარჩელით მოსარჩელეები ითხოვდნენ საქართველოს ზოგად...

გაგრძელება

გიორგი პაპუაშვილი ვენეციის კომისიის მიწვევით იტალიაში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა

გიორგი პაპუაშვილი 11-12 მარტს ვენეციის კომისიის მიწვევით იტალიაში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვენეციის კომისიის 106-ე პლენარულ სესიას დაესწრება, რომელზეც საქართველოსთან, რუსეთთან, პოლონეთთან, ალბანეთთან და სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საჭიროდ მიიჩნევს, უპასუხოს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს, რომლითაც მან აშკარა უპატივცემულობა გამოხატა საკონსტიტუციო სასამართლოსა და მისი თითოეული წევრის მიმართ. მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ მისი საქმიანობის ერთ-ერთ მი...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქე - გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ არსებითად განსახილველად მიიღო კონსტიტუციური სარჩელი №704, რომლითაც მოსარჩელე საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი ითხოვს პატიმრობის კოდექსის მე-172მუხლის მე-6 ნაწილის სიტყვების: „ხანგრძლივი პაემანი არ ეძლევათ განსაკუთრებული რისკის თავის...

გაგრძელება

ა.წ. 9 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N624 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  9   მარტს   12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N624 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა. მოსარჩელე - თამაზ გოგალაძე; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანია  „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელ...

გაგრძელება

„საქართველოს მოქალაქე - მარიკა გაბესკირია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არ მიიღო წარმოებაში საქართველოს მოქალაქის მარიკა გაბესკირიას კონსტიტუციური სარჩელი, რომლითაც მოსარჩელე ითხოვდა „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებით დამკიცებული სოციალური პაკეტის გაცემის...

გაგრძელება

ა.წ. 7 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 694-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე.

ა.წ.  7  მარტს     12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა  694-ე (მოსარჩელე -  ააიპ „ქართული ღია წრე“ დირექტორი ელენე ხეჩუაშვილი;  მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს იუსტიციის სა...

გაგრძელება

23 თებერვალს - 1 მარტს შემოსული სარჩელები

2016 წლის 23 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე მერი ბიგვავას  კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია    2016 წლის 24 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე ნიკოლოზ ნინოშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი. სა...

გაგრძელება

2016 წლის 26 თებერვლს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო განჩინება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წარდგინებებზე. (წარდგინება N708,709,710)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 4-5 იანვარს მომართა საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ სამი კონსტიტუციური წარდგინებით (რეგისტრაციის N708, N709, N710) და მოითხოვა საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის პირველი...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება N668 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  25 თებერვალს  12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება   N668  კონსტიტუციური სარჩელის  არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  პარლამენტის წევრები: ზურაბ აბაშიძე, გიორგი ბარამიძე დავით ბაქრაძე და სხვები; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;...

გაგრძელება

ა.წ. 24 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N679 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  24 თებერვალს  12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N679 კონსტიტუციური სარჩელის  არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“, შპს „ტელეკომპანია საქართველო“; მოპასუხე - საქართველოს პა...

გაგრძელება