სიახლეები

ა.წ. 12 აპრილს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N678 და N719 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა.

ა.წ.  12 აპრილს  10:30 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N678   (მოსარჩელე -  შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“, შპს „ტელეკომპანია საქართველო“; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - ს...

გაგრძელება

გიორგი პაპუაშვილი ევროპარლამენტის წევრებს შეხვდა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი  ევროპარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს, პაველ სვობოდას შეხვდა. შეხვედრაზე იმყოფებოდა ევროპარლამენტის მწვანეთა პარტიის წევრი  ჰაიდი ჰაუტალა. მხარეებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებებზე ისაუბრეს, რომლ...

გაგრძელება

კონკურსი ჟურნალისტებისთვის

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „საკონსტიტუციო სასამართლოს მხარდაჭერა” აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტებისთვის. კონკურსი ცხადდება მედიის ყველა ტიპის ჟურნალისტებისთვის: ტელევიზია, რადიო, ბეჭვდითი და ელექტრონული მედია. კონკურსის მიზანი...

გაგრძელება

4 - 22 მარტს შემოსული სარჩელები

2016 წლის 4 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   გივი შანიძის  კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია   2016 წლის 7 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქეების   გელა ტარიელაშვილის, გიორგი კვირიკაძის, ვლა...

გაგრძელება

შავი ზღვისა და ბალტიისპირეთის რეგიონის ქვეყნების საკონსტიტუციო სასამართლოების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაციის განცხადება

შავი ზღვისა და ბალტიისპირეთის რეგიონის ქვეყნების საკონსტიტუციო სასამართლოების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაცია (BBCJ) ეხმაურება ვენეციის კომისის მიერ გაკეთებულ განცხადებას და გამოხატავს შეშფოთებას პოლონეთის საკონსტიტუციო ტრიბუნალის მუშაობის შეზღუდვასთან, საქართველოსა და თურქეთის საკონსტიტუციო...

გაგრძელება

ვენეციის კომისიის განცხადება წევრი სახელმწიფოების საკონსტიტუციო სასამართლოების საქმიანობაში ჩარევის შესახებ

ვენეციის კომისიამ 106-ე პლენარულ სესიაზე (11-12 მარტი, 2016) განიხილა რამდენიმე შემთხვევა წევრი სახელმწიფოების საკონსტიტუციო სასამართლოების საქმიანობაში ჩარევის შესახებ.  განცხადებაში საქართველოსთან მიმართებით ნათქვამია, რომ კომისია შეშფოთებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების მოწოდებებით საქართვ...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი კეკენაძე, ნინო კვეტენაძე და ბესიკი გვენეტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად არ მიიღო საქართველოს მოქალაქეების - გიორგი კეკენაძის, ნინო კვეტენაძის და ბესიკი გვენეტაძის კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N618) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.  კონსტიტუციური სარჩელით მოსარჩელეები ითხოვდნენ საქართველოს ზოგად...

გაგრძელება

გიორგი პაპუაშვილი ვენეციის კომისიის მიწვევით იტალიაში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა

გიორგი პაპუაშვილი 11-12 მარტს ვენეციის კომისიის მიწვევით იტალიაში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვენეციის კომისიის 106-ე პლენარულ სესიას დაესწრება, რომელზეც საქართველოსთან, რუსეთთან, პოლონეთთან, ალბანეთთან და სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საჭიროდ მიიჩნევს, უპასუხოს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს, რომლითაც მან აშკარა უპატივცემულობა გამოხატა საკონსტიტუციო სასამართლოსა და მისი თითოეული წევრის მიმართ. მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ მისი საქმიანობის ერთ-ერთ მი...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქე - გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ არსებითად განსახილველად მიიღო კონსტიტუციური სარჩელი №704, რომლითაც მოსარჩელე საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი ითხოვს პატიმრობის კოდექსის მე-172მუხლის მე-6 ნაწილის სიტყვების: „ხანგრძლივი პაემანი არ ეძლევათ განსაკუთრებული რისკის თავის...

გაგრძელება

ა.წ. 9 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N624 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  9   მარტს   12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N624 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა. მოსარჩელე - თამაზ გოგალაძე; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანია  „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელ...

გაგრძელება

„საქართველოს მოქალაქე - მარიკა გაბესკირია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არ მიიღო წარმოებაში საქართველოს მოქალაქის მარიკა გაბესკირიას კონსტიტუციური სარჩელი, რომლითაც მოსარჩელე ითხოვდა „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებით დამკიცებული სოციალური პაკეტის გაცემის...

გაგრძელება