სასამართლო აქტები
ჩანაწერი ვერ მოიძებნა

გასუფთავება დოკუმენტის ტიპი: კონსტიტუციური სარჩელი X დოკუმენტის ტიპი: კონსტიტუციური წარდგინება X